TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės yra juridinę galią turintis susitarimas tarp šio tinklapio savininko ir naudotojo.
1.2. Tinklapio savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, valdantis tinklapį www.ijk.lt.
1.3. Tinklapio naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi tinklapiu www.ijk.lt.
1.4. Tinklapis yra informacinio-reklaminio pobūdžio. Tinklapyje gali būti patalpinta informacija apie trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas ir/ar parduodamas prekes, nuorodos į trečiųjų asmenų internetines svetaines bei trečiųjų asmenų reklama.

2. ATSAKOMYBĖ

2.1. Tinklapio savininkas neatsako už pateiktą trečiųjų asmenų informaciją nei už jų prekių ir paslaugų kokybę. Tinklapio savininkas rekomenduoja tinklapio naudotojui susipažinti asmeniškai su trečiųjų asmenų prekėmis ir paslaugomis jų interneto svetainėse ir/ar pirkimo-pardavimo vietose.
2.2. Tinklapio savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų svetainių, kurių nuorodas talpina, turinį.
2.3. Tinklapio savininkas turi teisę bet kada keisti tinklapio turinį, neinformuodamas apie tai tinklapio naudotojų.
2.4. Force majeure. Tiek tinklapio savininkas, tiek naudotojas atleidžiami nuo atsakomybės už taisyklių sąlygų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad taisyklių sąlygos neįvykdomos dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutikimo su taisyklėmis metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
2.5. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2.6. Tinklapio savininkas nėra atsakingas už nuostolius, kurie buvo patirti ne dėl jo kaltės, bet kokius verslo nuostolius (įskaitant negautą pelną, pajamas, sutartis, numatomą taupymą, duomenis, prestižą ar prarastas išlaidas) ar bet kokius netiesioginius ar pasekminių nuostolius.


3. PRIVATUMO POLITIKA

3.1. Tinklapio naudotojas, sutinka, kad tinklapio savininkas tvarkytų jo pateiktus duomenis pagal tinklapio taisykles.
3.2. Naudotojo pateikti duomenys naudojami tik tam tikslui, kuriam naudotojas juos pateikė, rašydamas laišką tinklapio savininkui.
3.2.1. Naudotojo duomenys, pateikti su tikslu sudaryti sutartį tarp svetainės savininko ir naudotojo, saugomi ir naudojami kaip sutarties sudarymo faktas sutarties galiojimo laikotarpiu ir/ar kaip buhalterinės apskaitos dalis (sąskaitos faktūros), vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.2. Naudotojo laiškai saugomi elektroninio pašto dėžutėje ribotą laiką, tiek, kiek reikia atsakyti į naudotojo užklausas.
3.2.3. Elektroninio pašto adresas yra naudojamas, teikiant reikalingą informaciją asmeniui, kuris kreipėsi su konkrečiais klausimais. Naujienlaiškiai nėra siuntinėjami.
3.3. Naudotojo duomenys yra konfidencialūs. Tinklapio savininkas gali atskleisti pirkėjo duomenis LR įstatymų numatytais atvejais.
3.4. Tinklapio savininkas, kai duomenys buvo pavogti ar gauti kitu neteisėtu būdu trečiųjų asmenų. Taip pat neatsako už atvejus, kai tretieji asmenys naudoja neteisėtu būdu gautus duomenis.